For Prints

●HKS T-SHIRT

Product Color Size Code No. Manual Detail Remarks
HKS 50th T-SHIRT TTN v2 BLACK BLACK M 51007-AK535 * Limited Quantity 100% cotton
HKS 50th T-SHIRT TTN v2 BLACK BLACK L 51007-AK536 * Limited Quantity 100% cotton
HKS 50th T-SHIRT TTN v2 BLACK BLACK XL 51007-AK537 * Limited Quantity 100% cotton
HKS 50th T-SHIRT TTN v2 BLACK BLACK XXL 51007-AK538 * Limited Quantity 100% cotton
HKS 50th T-SHIRT TTN v2 SANDBEIGE SANDBEIGE M 51007-AK539 * Limited Quantity 100% cotton
HKS 50th T-SHIRT TTN v2 SANDBEIGE SANDBEIGE XL 51007-AK541 * Limited Quantity 100% cotton
HKS 50th T-SHIRT TTN v2 SANDBEIGE SANDBEIGE XXL 51007-AK542 * Limited Quantity 100% cotton
HKS OIL COLOR SLEEVE T-SHIRT/DRY OIL COLOR M 51007-AK455 * Limited Quantity
HKS OIL COLOR SLEEVE T-SHIRT/DRY OIL COLOR L 51007-AK456 * Limited Quantity
HKS MOTOR SPORT T-SHIRT BLACK BLACK XS 51007-AK387
HKS MOTOR SPORT T-SHIRT PURPLE PURPLE XS 51007-AK391
HKS MOTOR SPORT T-SHIRT ORANGE ORANGE XS 51007-AK395
HKS T-SHIRT STORMEE 2021 WHITE S 51007-AK338 * Limited quantities  100% cotton
HKS MOTOR SPORT T-shirt Black S 51007-AK245 Dry Mesh Fabric
HKS MOTOR SPORT T-shirt Black L 51007-AK247 Dry Mesh Fabric
HKS MOTOR SPORT T-shirt Black XL 51007-AK248 Dry Mesh Fabric